Startpagina
Artikelen
Missie
Contact
Bedrijven
Internationaal
Onze missie luidt: voorzien in informatie die een beter begrip van het Open Source concept bewerkstelligt, actief bevorderen van het inzetten van Open Source software in professionele omgevingen, de integratie van Open Source en fabriekseigen software stimuleren, waar mogelijk bevorderen dat leveranciers van fabriekseigen, gesloten oplossingen de stap zetten om (delen van) hun software als Open Source beschikbaar te stellen en uitleg verschaffen over de mogelijkheden om Open Source software in te zetten op ook commercieel interessante wijze.
Als u zich herkent in deze missie en dat ook publiekelijk kenbaar wilt maken zouden wij het zeer op prijs stellen als u een link naar onze site opneemt op uw eigen webpagina's.