Startpagina
Artikelen
Missie
Contact
Bedrijven
Internationaal


Laatste wijziging: 2 November 2015

19 september 2012: Attentie: oplichters versturen nota's met als e-mail adres een adres in het 'open-source.nu' domein. Indien u zo'n nota heeft ontvangen BETAAL DEZE NIET en reageer niet op de nota. Meldt uw klacht bij het Steunpunt Acquisitiefraude. Zie ook deze melding

Deze pagina's waren bedoeld om individuen en organisaties te helpen bij de introductie of verdere uitbouw van open source software. Hier vond (en vindt) u bijvoorbeeld Nederlandse vertalingen van buitenlandse rapportages, vertalingen van artikelen over open source software, maar ook een groot aantal originele uit Nederland afkomstige bijdragen, geschreven door en voor IT professionals. These pages contained information about open source and related topics, e.g. the Linux operating system. Most of the information presented here is written in the Dutch language, since this site was founded to assist Dutch professional organizations with appliance of open source software. If you do not master the Dutch language, but would like to read more about open source, you might consider visiting the international Open Source site.


I think that the most important thing is not Linux in itself dominating the world, but Open Source infrastructure dominating the world. Solving the software quality problem. It's because Linux right now is our most plausible means to that end that I back it.

Eric Raymond (in an interview with Linux Today)

Advocate open source. Don't put down competitors. Despite what some of you may think, many in (and perhaps most of) the community do NOT believe that Microsoft is the enemy and the evil corporation that we must kill. Rather than narrowing in on destroying Microsoft, focus on this: improving the software.

Joe Shaw

15 februari 2004 - Geef Java vrij! - in een indringende oproep pleit de vader van de Open Source beweging, Eric S. Raymond, voor vrijgave van de Java code. De Nederlandse vertaling van zijn oproep kunt u hier nalezen.

Deze site is sinds ongeveer 2004 slapend. De reden hiervoor is dat er toen mede door onze inspanningen een heuse belangenvereniging Open Source in Nederland is opgezet: de Vereniging Open Source Nederland.

Indertijd is besloten dat het op dat moment mogelijk verstorend zou werken op het vormingsproces van de VOSN als er twee (makkelijk verwarbare) sites zouden zijn die zich met het concept 'Open Source' in brede zin bezig gingen houden. Dat werd nog versterkt omdat de houder van het opensource.nl domein het domein vereniging.opensource.nl aan de VOSN ter beschikking stelde.

Initieel zou VOSN een breed platform vormen om de belangen van de Nederlandse Open Source gemeenschap te verdedigen. In de praktijk (en later is dat ook geformaliseerd) ontwikkelde de VOSN zich meer als branche-organisatie voor Open Source bedrijven. Dat is een enorme vooruitgang ten opzichte van de oude situatie, maar houdt ook dat Open Source belangen van anderen dan bedrijven (zoals non-profit organisatie, particulieren, overheden) minder of niet belicht raken op de VOSN site.

Rond 2005 gingen de taken van de VOSN over naar het bredere platform "Holland Open". De website van Holland Open is sinds ongeveer 2011 niet meer onderhouden. Er werden wel netwerkborrels gehouden, de laatste keer in 2013. De formele status van Holland Open is bij ons momenteel onbekend.

Maar het Open Source concept is springlevend en er is nog nooit zo veel Open Source software in gebruik geweest dan vandaag, nu bijvoorbeeld het Android besturingssysteem een grote opgang heeft gemaakt op tablets en smartphones en Linux bijna een defacto besturingssysteem is geworden voor high-end multi-media apparatuur. Maar ook de grote vlucht van Open Source webservers, office-pakketten en programmeertale is u vast niet ontgaan. Er is altijd meer ruimte voor Open Source.

Deze site wordt daarom vooralsnog actief gehouden. Mocht u een goed idee hebben - en de bijbehorende menskracht en inzet - om deze site te doen herleven, neemt u dan met ons contact op.

Links: een prima verzameling links naar allerhande Open Source gerelateerde sites kunt u vinden op de pagina van Jasper Tepper: http://opensource.startpagina.nl.

Ouderwets: Mocht u ons 'ouderwets' willen schrijven - u weet wel, met een enveloppe erom en een zegel erop - dan volgt hier ons postadres:
    De Nederlandse Open Source Groep,
    Postbus 444,
    9600 AK HOOGEZAND