Startpagina
Artikelen
Missie
Contact
Bedrijven
Internationaal

Eerder vandaag (25e november 1998) vroeg Marc Andreesen van Netscape aan de president van de OSI, Eric S. Raymond, een visie te willen geven op de toekomst van Mozilla, in de context van de onderhandelingen tussen AOL, Netscape en Sun. Dit is ons antwoord.

Open Brief aan AOL

Wij, binnen de Open Source gemeenschap, hebben de rooksignalen die opstijgen uit de onderhandelingen tussen AOL, Sun en Netscape met grote interesse gevolgd. De strategische beweegredenen voor de voorgestelde uitkoop, alliantie of aandelen-ruil lijken ons tamelijk duidelijk, zoals deze naar onze mening voor de meeste waarnemers duidelijk moeten zijn.

Ook wij zijn recentelijk met kracht herinnerd (door wat in de Halloween documenten staat) dat het Microsoft monopolie ons op de korrel heeft, ons wil vernietigen en smerige truuks met ons uit wil halen. Ook wij zijn ons bewust van de noodzaak om allianties te smeden en als nooit te voren samen te werken om deze bedreiging af te weren. U en wij hebben een gemeenschappelijk doel.

In dit verband vragen wij u bij America On Line om uw toekomstige relatie met het Mozilla project van Netscape - en met de Open Source gemeenschap in het algemeen - zorgvuldig te overwegen.

Het Mozilla project kwam voort uit het besef van Netscape dat Internet Explorer een bedreiging was voor hun serverhandel. Als Microsoft in staat zou zijn om de browsermarkt te monopoliseren zou men deze invloed kunnen aanwenden om effectief de controle over het het HTTP/HTML protocol te verkrijgen; vanaf dat moment zou het een kleine moeite zijn om de webserver van welke concurrent dan ook doeltreffend te verlammen.

Dezelfde redenatie die IE een bedreiging maakte voor Netscape's handel in servers maakt deze een bedreiging voor de uwe. Netscape antwoordde door het Mozilla initiatief te lanceren, in samenwerking met de Open Source gemeenschap. Hun strategie heeft zich als werkzaam bewezen (recente onderzoeken laten zien dat IE marktaandeel verliest ten opzichte van Netscape) en we verzoeken u met klem om deze - in samenwerking met ons - voort te zetten.

Netscape begreep dat proberen om het Net te monopoliseren of te vervangen geen levensvatbare optie was. Niemand speelt dat spel beter dan de Borg uit Redmond; dit proberen zou neerkomen op het in de kaart spelen van Microsoft. Recente verhalen die over het voornemen van AOL spreken om zich van fabriekseigen protocollen af te wenden en zich op HTML te richten suggereren dat ook AOL deze waarheid heeft begrepen.

Door de broncode vrij te geven heeft Netscape daarentegen een op open standaarden gebaseerde browser geschapen, die zelfs het ergste geval kan overleven, namelijk het bemachtigen van Netscape's persoonlijke intellectuele eigendom. Door de Open Source gemeenschap in te schakelen heeft Netscape gewaarborgd dat Mozilla sneller zou evolueren en verbeteren dan welke fabriekseigen concurrent dan ook. Mozilla's success zou Microsoft de mogelijkheid zelfs ontnemen om het Web te monopoliseren; om Microsofts eigen woorden in het Halloween document te gebruiken zouden ze de infrastructuur 'veralgemeniseren'.

Als bedrijf wiens hoofdhandel bestaat uit media en informatie zou AOL er nog sterker dan Netscape belang bij moeten hebben dat infrastructuur een zaak in het algemeen belang wordt, omdat dit er voor zorgt dat mededinging zich verplaatst van een terrein waar AOL niet wil opereren (technologie) naar een terrein waar het wel opereert (media en informatie).

Dit stemt volledig overeen met de doelstellingen binnen de Open Source gemeenschap. Wij zijn de technologie specialisten. Wij weten alles over het bouwen van software en het bouwen van communicatie-infrastructuren rond open standaarden. Wij zijn de Unix en Internet programmeurs. Wij zijn de mensen die het World Wide Web hebben gesponnen. Onze cultuur (waarvan de Linux gemeenschap slechts de meest recente fase is) heeft dit soort zaken al dertig jaar gedaan, en (zoals Microsoft toegaf in de Halloween documenten) wij zijn er beter in dan wie dan ook.

Wij zijn niet uit op macht en geven niet per se om geld. Wat ons gaande houdt is het oplossen van problemen en het uitvinden van dingen. Alles wat we willen is doorgaan met innoveren, ons spel blijven spelen zonder interferentie door een monopolie.

Wat in dit geval goed is voor zowel AOL als voor ons, is ook goed voor de eindgebruiker. Open standaarden vergroten competitie en lagere prijzen en ze scheppen meer kleine marktsegmenten waarin nieuwe ideeën en diensten kunnen opbloeien.

Dienovereenkomstig dringen we er bij AOL op aan om het ondersteunen van de ontwikkeling van Mozilla voort te zetten en nodigen we AOL uit om de productieve samenwerking tussen Netscape en de Open Source gemeenschap te continueren.

Het Open Source initiatief en haar medestanders staan klaar om te helpen.

    Uitgegeven door en voor de Raad van Bestuur van OSI,
    door Eric S. Raymond, President
    25 november 1998

Naschrift van de vertaler: op 26 november ontvingen we het bericht dat Eric Raymond met Steve Case - algemeen directeur van America On Line - mede naar aanleiding van de bovenstaande brief contacten heeft gehad. Hier een door Steve Case geautoriseerd citaat:
    We zijn zeer zeker van plan om de ondersteuning van Mozilla en de Open Source gemeenschap voort te zetten - sterker, ik hoop dat onze betrokkenheid nog meer energie toevoegt aan Mozilla.org en nog meer ondersteuning door ontwikkelaars zal opleveren.

Opmerkingen bij deze vertaling.

Deze open brief aan AOL is vertaald door Henk Klöpping <henk@fortean.org>, met ondersteuning van Ivo Jansch <ivo@dsweert.nl>. Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. De vertaling dient slechts ter verduidelijking van het Engelstalige origineel. Het origineel is altijd doorslaggevend.
Sommige delen zijn letterlijk vertaald, andere iets vrijer, om het geheel duidelijk te houden. Bij fouten of onduidelijkheden verzoek ik u deze aan mij per e-mail door te willen geven.

© 1998 Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com>